10 godina rada umjetničke organizacije SODABERG KOREOGRAFSKI LABORATORIJ

U 2016. godini SODABERG KOREOGRAFSKI LABORATORIJ, jedna od najistaknutijih umjetničkih organizacija iz područja suvremenog plesa i koreografije, obilježava 10 godina svoga rada. Ovu
obljetnicu organizacija će obilježiti izvedbenim projektom pod nazivom KONSTRUKCIJA PERSPEKTIVE2016., koji se održava u petak i subotu u Zagrebačkom plesnom centru.

SODABERG KOREOGRAFSKI LABORATORIJ je radna, razvojna i produkcijska platforma u području suvremenog plesa i koreografije. Organizacija se u posljednjih deset godina svoga djelovanja etablirala kao angažirano žarište rada i promišljanja plesne umjetnosti i širih koreografskih praksi.

U projektu KONSTRUKCIJA PERSPEKTIVE 2016. sudjeluju relevantni umjetnici, suradnici i teoretičari koji su doprinijeli radu organizacije ili su na bitan način djelovali u samom okruženju te indirektno profilirali umjetničke misaone fokuse nastalih radova. Iz opširnog niza umjetnika, u sklopu projekta svoje kontribucije će predstaviti Hrvoje Hiršl, Nina Kurtela, Barbara Matijević, Krešimir Purgar, Nikša Gligo, Nikolina Pristaš, Matija Ferlin, Lana Hosni, Irena Mikec, Sara Piljek, Koautorska incijativa OOUR, Marko Kostanić te autori projekta Andrej Mirčev i Marjana Krajač.

U sklopu projekta će također biti predstavljena i monografija pod nazivom O PLESU I IZ(A) PLESA, u kojoj su svoje tekstualne osvrte dali teatrolozi, teoretičari i umjetnici: Una Bauer, Katja
Šimunić, Andrej Mirčev, Tomislav Medak, Mila Pavičević, Marjana Krajač i Pavle Heidler.

Više o projektima i radovima na http://sodaberg.hr

 

 Petak, 18. ožujka 2016.

18:00 Andrej Mirčev: uvod i promocija publikacije O PLESU I IZ(A) PLESA
18:30 Koautorska inicijativa OOUR: IZMEĐU NAVODNIH ZNAKOVA I ZAGRADA
19:30 Matija Ferlin: POSLJEDNJIH SEDAM GODINA
20:30 Marko Kostanić: (NE)MOGUĆE INSCENACIJE: DRAMATURGIJA ZAOBILAZNOG PUTA
21:00 Marjana Krajač: PRIRUČNIK ZA PRAZNE PROSTORE – ULAZAK U PREDSTAVU

Subota, 19. ožujka 2016.

12:00 Hrvoje Hiršl: POZICIJA TIJELA U PROSTORU EKSPONENCIJALNOG SKRAĆIVANJA
13:00 Nina Kurtela: ODRŽAVANJE NEVIDLJIVOSTI
14:00 Krešimir Purgar: APORIJE SLIKE – REPREZENTACIJA, DOGAĐAJ, POJAVLJIVANJE
15:00 - 16:00 pauza
16:00 Nikša Gligo: MUZIČKI BIENNALE ZAGREB I KOMORNI ANSAMBL SLOBODNOG PLESA MILANE BROŠ - OSVRT
17:00 Lana Hosni, Irena Mikec, Sara Piljek: rad u nastanku & studija
pokreta za KALEIDOSKOP IM NEBEL/Perspektive (V. Globokar, iz suradnje s
Cantus Ansamblom)
18:00 Nikolina Pristaš & Marjana Krajač: KOREOGRAFSKI PROTOKOLI, PREFERENCE
19:00 Barbara Matijević: KAKO (P)OSTATI  MEĐUNARODNI UMJETNIK U TRI JEDNOSTAVNA KORAKA
20:00 LAGANI SOIRÉE: druženje & domjenak