Displaced u Močvari 23.4.2016. u 18 sati

Displaced je mjesto susreta umjetnika koji će istupanjem iz uobičajenog načina suradnje i pristupa zajedničkom radu pokušati stvoriti prostor unutar kojeg je sve pomaknuto, izmješteno, raseljeno, zamijenjeno...

Ova predstava je konceptualna razrada plesne metode intrigantnog naziva točkice (dots), koji joj je dala njena idejna začetnica i promotorica Aleksandra Janeva Imfeld. Primjenom ove metode u plesački rad se unosi koncentracijski zadatak, fokusiranje na zamišljene točke unutar raznih dijelova tijela, uslijed čega kretanje izbjegava uobičajenu organizaciju, emociju, ritam i slijed, a time se i preslaguje na neočekivan i uvijek nov način.

U displaced, raznoliki podzadatci i načini na koje izvođačice rješavaju te zadatke, uz razigranu dramaturgiju prostora i razne suodnose, koji ne isključuju ni publiku, čine strukturu predstave. Eksperiment preispituje na koji način ovakva vrsta pristupa vlastitom mediju i razmještanje u izvedbenom prostoru utječe na percepciju gledatelja i svih sudionika.

Prostor izvedbe organiziran je s nekoliko istaknutih "otoka" - stolaca i manjih tribina - oko kojih i unutar kojih se događa izvedba. Četiri točke koje čine simetriju u prostoru pultovi su za glazbenike.

Autorice već naslovom ističu da je displaced i koncert. Glazbeno-zvučni segment predstave prati nekoliko glazbenih motiva – DJ hrwo E puni prostor plesnim ritmom iprati dinamiku kretanja plesačica, improvizacije Pavlice i Živkovića te zvučne intervencije Peternela kreiraju zvuk autonomno, dok je treći princip jedva primjetan: u prvom dijelu predstave plesačice nose slušalice te je njihov zvučni prostor publici nepoznat, čime stvaraju dojam prostorne, vremenske i socijalne izmještenosti.

Markantne plesačke osobnosti - Tamara Curić, Aleksandra Janeva Imfeld i Larisa Navojec - umjesto očekivanog isticanja vlastitih individualnosti, u displaced se odlučuju uniformirati i zakriti, te fokus usmjeriti na kretanje i unutar toga tražiti modus zajedničke izvedbe.

Dominantan segment predstave je kostimografija Silvija Vujičića, snažnog crno-bijelog dizajna, kojom plesačice izmiču prepoznatljivom izgledu i postaju bića bez identiteta, čija pojava budi brojne asocijacije – od likova nastalih kompjutorskom animacijom, preko neke vrste post-humanih ratnika-svećenika ili hip-hop-grafiti gerilkinja.

Gledateljska potraga za logikom u ovoj razmještenosti biva pomaknuta povezanošću i bliskošću naoko deindividualiziranih plesačica, odnosom koji one otkrivaju povremeno prelazeći u privatni kod ponašanja skidajući kapuljače, došaptavajući zadatke i autentično se zabavljajući. Od gotovo militantnog zajedničkog ulaza, plesačice vremenom postaju sve osobnije i ljudskije, te na isti način grade i vezu s publikom - vezu koja kulminira u samom finalu, neočekivanim izmicanjem "tepiha" formalnog protokola predstave...

Displaced je u određenom smislu svakako i suptilna referenca na aktualnu svjetsku izbjegličku krizu i distanciran odnos zapadnog, "naprednijeg" dijela svijeta prema istoj. 

 

Predstava se izvodi s vremena na vrijeme, na različitim mjestima.
Sljedeća izvedba je 23.4.2016. u 18h u zagrebačkoj Močvari, Prisavlje BB,u sklopu festivala "Hrvatski kazališni showcase" u suradnji s hrvatskim ITI UNESCO-m. Riječ je o smotri najboljih kazališnih i plesnih predstava nastalih u rasponu od jedne godine uz gostovanja stranih kuratora i selektora koje se prikazuju u okviru 17. PLATFORME.HR .
Sve informacije na: http://www.tala.hr/ 

 

displaced-red

 

[koreografija i izvedba] 
Tamara Curić, Larisa Navojec, Aleksandra Janeva Imfeld
u suradnji sa Zrinkom Užbinec

[glazba i izvedba] 
Marin Živković, Vedran Peternel, Igor Pavlica i Hrwo E

[kostim i scena] 
Silvio Vujičić

[tehnička podrška] 
Tomislav Božić

[ko-produkcija] 
Aleksandra Janeva Imfeld / Plesni centar Tala / No problem production (Belgija) / Pogon Jedinstvo

[tekst] 
Iva Nerina Sibila, Mirjana Grabovac

 

Projekt je ostvaren uz pomoć Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, Ministarstva kulture RH, LLB EU projekta, NDA i Pogona Jedinstvo, a nastajao je u prostorima Ultima Vez Studios (Belgija) i PC Tala (Hr).