PRIČA NAKON KOJE ĆETE DRUGAČIJE SLUŠATI LJUDE !

U staroj Grčkoj Sokrat je bio na glasu kao čovjek koji cijeni znanje.

Jednog mu je dana prišao poznanik i rekao mu:
- Znaš li što sam upravo čuo o tvom prijatelju?
- Stani malo, odgovori Sokrat, prije no što mi išta kažeš želim napraviti mali test. Zove se "Test trostrukog kriterija"...

- Trostrukog kriterija?
- Upravo tako, nastavi Sokrat, prije no što počneš pričati o mom prijatelju, mogao bi trenutak razmisliti zadovoljava li to neke kriterije.

Prvi kriterij je Istina.
- Jesi li potpuno siguran da je to što mi želiš reći istina?
- Ne, odgovori poznanik, zapravo sam to tek čuo i...
- Dobro, reče Sokrat, znači nisi potpuno siguran je li je to istina ili nije.

Da vidimo sada i drugi kriterij, kriterij Dobra.
Je li je to što želis reći o mom prijatelju, nešto dobro?
- Ne, naprotiv...
- Dakle, nastavi Sokrat, želiš mi reći nešto loše o njemu, a nisi čak ni siguran je li to točno... Ali, još uvijek možeš proći na testu, jer je ostao još jedan kriterij,

kriterij Koristi.
Hoće li to što mi želiš reći o mom prijatelju, biti meni korisno?
- Ne, ne baš.
- Pa, opet će Sokrat, ako to što mi želis reći nije istina, nije dobro, a nije ni korisno, zašto bi mi to uopće rekao?