Incijacija Munay Ki

POZIV NA POSEBAN DOGAĐAJ U ZAGREBU 11.6 i 12.6.2015. - PREDAVANJE I INICIJACIJA DREVNIH INKA - MUNAY KI 9 BLAGOSLOVA
MUNAY KI
VOLIM TE – BUDI ONO ŠTO JESI
ISCJELJUJUĆI ENERGETSKI KODOVI KOJI TRANSFORMIRAJU NAŠE ENERGETSKO POLJE U POLJE HOMO LUMINUSA
SVJETLOSNOG LJUDSKOG BIĆA

Predavanje o drevnom znanju Inka i inicijaciju MUNAY KI 9 BLAGOSLOVA će održati Katarina Prokić, psihologinja i prevoditeljica. Članica i suradnica Zaklade Zakona Vremena i Instituta za galaktička istraživanja, aktivistica za mir i povratak kalendara 13 luna 28 dana Bavi se mayanskim i rekonektivnim iscjeljivanjem, prenošenjem znanja o mayanskom kalendaru, Zakonu Vremena i kozmičkoj povijesti. Održava predavanja i radionice po cijelom svijetu. Znanje o Munay Ki i inicijacije Katarina Prokić je primila direktno od loze naroda Q'ero, potomaka Inka.

11.6. 2015. PREDAVANJE u 18 sati
12.6. 2015. INICIJACIJA u 18 sati
Cijena inicijacije 135 eura.

Obavezne prijave na: vesna.etznab138@gmail.com
Ili na mobitel: 098 92 94 751
Točna lokacija održavanja po prijavi na e mail.

MUNAY KI 9 BLAGOSLOVA – VOLIM TE – BUDI ONO ŠTO JESI
Katarina Prokić živi u Chileu, više od 20 godina. Sa čarobnih Anda, kolijevke nove duhovnosti i u ime rađanja novog ljudskog bića svjetlosti - Homo luminosa, primila je ogroman poklon: znanje o Munay KI 9 blagoslova, devet velikih inicijacija, devet rituala ili energetskih transmisija. Munay Ki na jeziku Quechua naroda u prijevodu znači: "Volim te!" ili „Budi ono što jesi!"
Te rituale je dobila direktno od loze naroda Q'ero, potomaka Inka, skrivenog od današnje civilizacije opsjednute posjedovanjem materijalnih bogatstava, civilizacije koja je odvojena od svog izvora, od svoje biti. Starosjedilački narod Q'ero, iskoračili su izvan linearnog vremena, oslobođeni su straha i potpuno stopljeni sa svojom transcendentalnom prirodom. Zovu ih Čuvarima Zemlje jer mudrost i znanje čuvaju stoljećima i kao obični ljudi žive svoje, za nas potpuno neobične živote, čineći samo ono što je dobro za Zemlju i za sve nas, njene stanovnike.

Od nedavno svoju mudrost prenose ne samo onima koji bi je zaslužili poslije godina posvećenosti, već zbog krize u kojoj se nalazi svijet, iziskuje širenje mudrosti i na što veći broj ljudi. Proročanstva mnogih drevnih naroda američkog kontinenta kao i u proročanstvu Maya se govori o ovom trenutku naše civilizacije kao periodu velike transformacije, periodu novih evolutivnih procesa. Drevni narodi nagovještavaju rađanje novih ljudskih bića, bića mudrosti i moći, koja žive slobodna od straha, u skladu sa suštinom svoga bića, sa odgovornošću za cjelokupnu kreaciju.

Interesantan detalj o Munay Ki – zadnja dva rituala Čuvari Zemlje dobivaju 2006. godine. Jedan od njih je ritual / blagoslov Kreatora - Tvorca koji do tada nikada nije mogao biti prenesen sa jednog čovjeka na drugog, već se primao u direktnom kontaktu sa božanskim silama. Privilegija koja je nekada bila samo za izuzetne posvećenike sada je dostupna svima koji osjete unutrašnji poziv da prime inicijaciju / rituale Munay Ki u kojima su sadržani energetski kodovi Novog čovjeka.

Rituali ove mistične, šamanske tradicije sa Anda, dovode do promjene na svim nivoima našeg bića: fizičkom, mentalnom i duhovnom što dovodi do drugačijeg odnosa prema sebi, svom zdravlju, životu i smrti. Uspostavljamo dublji kontakt sa svojom dušom promatrajući život sa više perspektive. Pomažu nam u ko-kreiranju stvarnosti i u manifestiranju naše životne misije, onoga što zaista trebamo raditi dok smo ovdje na Zemlji.

Ova promjena je na dubokom duhovnom nivou. Munay KI 9 blagoslova/ceremonija transformiraju, integriraju i dopunjuju energetsko polje svake osobe koja prođe kroz proces inicijacije, pokreću energetske transformirajuće procese, iscjeljuju rane ili energetske traume, prenošene kroz karmu ili nasljeđe. Munay Ki 9 blagoslova/ceremonija, će reintegrira DNK – dovodi do transformacija na bezbroj predivnih načina, omogućavajući rađanje novog, svjetlosnog tijela Duge (koje nas povezuje sa petom dimenzijom). Sama vibracija imena Munay Ki u sebi nosi univerzalnu riječ "ći", "ki" koja označava iscjeljujuću sveprisutnu energiju.

Munay Ki kodovi pročišćuju naše čakre i energetsko tijelo, čine da boje naše aure budu jasnije i intenzivnije isijavajući ljubav, a naše energetsko polje harmoničnim i ugodnim - dobiti ćete ono što Čuvari Zemlje zovu tijelo Duge.
Jedan od devet inicijacija odnosno rituala / blagoslova je Ritual Iscjelitelja koja čini da svaku osobu koju nakon inicijacije dodirnemo postaje blagoslovljena. Rituali / blagoslovi nose moćnu energiju i privlačna imena: Ritual Iscjelitelja, Zaštitne trake moći, Ritual svevidećeg, Ritual harmonije, Čuvar dana, Čuvar mudrosti, Čuvar Zemlje, Čuvar Zvijezda, Ritual Tvorca - Kreatora.

U svijetu Anda, svaka od četiri strane svijeta povezana je sa arhetipskom moći jedne životinje koja zrači različitom vibracijom i pomaže nam u određenim situacijama tokom života. Preko rituala / blagoslova Munay Ki, zmija, jaguar, kolibrić i orao postaju naši saveznici.

O predavačici i prenositeljici znanja: Katarina Prokić, Plava Magnetna Oluja je psihologinja i prevoditeljica. Direktna učenica i suradnica Josea Arguellesa koji je dekodirao kodove Maya. Članica je i suradnica Zaklade Zakona Vremena i Instituta za galaktička istraživanja, aktivistica za mir unutar Planetarne mreže umjetnosti, te povratku praćenja prirodnog vremena pomoću kalendara / sinkronara 13 luna 28 dana. Prenosi znanje o mayanskom kalendaru, sinkronijskim kodovima, Zakonu Vremena i Kozmičkoj povijesti po čitavom svijetu. 2006. godine donijela je znanje mayanskog kalendara u Hrvatsku. Bavi se mayanskim i rekonektivnim iscjeljivanjem. Također, Katarina od nedavno radi i inicijacije Munay Ki, poslednjih Inka sa Anda. Živi u Chileu, podnožju Anda.
„ ... Neizmerno je uzbudljivo i zaista uzvišeno biti dio promjena i aktivno sudjelovati u njima dizanjem svoje frekvencije i frekvencije onih kojih te okružuju, a samim tim doprinoseći manifestiranju kolektivno svjesnog (nasuprot kolektivnog nesvjesnog) odnosno noosfere, uma Zemlje. Mi smo neraskidivi dio planete, i sve što radimo i mislimo utiče na sve nas i cjelokupan kosmos. Sama činjenica da dišemo čini nas, sve nas živa bića, neraskidivo povezanim..." Katarina Prokić, psihologinja, članica Planetarne Mreže Umjetnosti
Svjetskog mirovnog pokreta za promenu na Kalendar 13 luna