Opraštanje ne mijenja prošlost, ali obogaćuje budućnost. -Paul Boese