Istina je najveći strah za one, koji su činili pogrešno.