Proces donošenja odluka u nama, gotovo je kontinuiran...