Drevni narodi nagovještavaju rađanje novih ljudskih bića, bića mudrosti, koja žive u skladu sa suštinom svoga bića...