Poslušaj svoje srce, poslušaj svoj dah, osjeti svoj korak i improviziraj.