Sve što je zasnovano na strahu se treba odmah odbaciti, bez ikakvog premišljanja