Svi smo mi anđeli sa samo jednim krilom; letimo samo u zagrljaju. -Luciano de Cresenzo