Pametan će svojom naravi vladati, budala će joj služiti -Publilius Syrus Publilije