Ako ne misliš na budućnost, ne možeš je ni imati. - John Galsworthy