Sve će proći, osim dobra koje si učinio. - francuska