Nije mudar onaj koji puno zna, već onaj čija su znanja korisna. - Eshil