Cijena zanata veća je nego zlata. -Gaius Suetonius Tranquillus Svetonije