U ljudskoj prirodi je da kreira, gradi, stvara i da se transformira.