Čovjek ne mora biti anđeo kako bi se svetac. - Albert Schweitzer