Cilj života je umrijeti mlad, ali što je kasnije moguće. - Kineska