Ako napraviš grešku - najbolje je da se odmah nasmiješ. - Kineska