Učitelji samo otvaraju vrata, dalje vi idete sami. - Kineska