Što god da se dešava, dešava se na vrijeme. - Kineska