Ako hoćeš da jedeš velikom žlicom, uzmi veliku motiku. - Bugarska