Kratak je put do blagostanja, samo previše opasan. - Afganistanska