Stado ne može biti dobro ako mu je pastir ovca. - J. W. Goethe