Neki ljudi dugo nišane. Kad konačno nanišane, cilj je nestao. - Lee Iacocca