Naše misli, osjećaji, djela daleko se protežu i dotiču i najskrivenije kutke Svemira.