Ni jedno ljudsko biće ne može opstati samo, bez zajednice. -Dalaj Lama