Vidljivo je određena nijansa i smjernica nevidljivog. -Sveti Grigorije Bogoslov