Dobra djela su karike koje tvore lanac (kolajnu) ljubavi -Majka Tereza