Živi kao da ćeš umrijeti sutra, uči kao da ćeš živjeti vječno – Mahatma Gandhi