Snaga riječi u odnosu na duh ista je kao što je to lijek u odnosu na tijelo. -Gorgius de Sclavonia