Vumbilding je tehnika fitnesa koja omogućava svakoj ženi da razvije, ojača ili obnovi te svjesno upravlja mišićima vaginalnog kanala.