Andski šamani kažu: Slijedite vlastite tragove. Učite od rijeka, stabala i stijena...