Trbušni ples uči ponajprije za vlastito zadovoljstvo u pokretu i u osvješćivanju vlastitog tijela.