Sila bez uma ruši se sama od svoje težine - Horacije