Laž ima sedam završetaka, a istina samo jedan. - Afrička