Što ne postigneš vikom, postići ćeš šutnjom. - Afrička