Željezo hrđa od neupotrebe, voda mirovanjem gubi čistoću, jednako tako, neaktivnost oduzima snagu uma. - Leonardo da Vinci