Čitam i zaboravim. Vidim i zapamtim. Učinim i vjerujem. - Konfucije