Zrno pijeska u oku može sakriti cijelu planinu! - Japanska poslovica