Otvarač za konzerve

OTVARAC_KONZERVI_2Povijest tehnologije i patenata

Otvarač za konzerve

Otvarači konzervi tipa P -38 čine se kao patent koji datira iz vremena drugog svjetskog rata, međutim, postojao je niz ranijih patenata koji su koristili sličan ako ne i isti sistem rada. Najraniji takav otvarač čini se da je postojao već 1913. Pitanje koje se logično javlja u glavi je : Kako je taj zadnji patent uopće bio dopušen? Možemo pretpostaviti da, ili da čovjek koji je pregledavao zadnji patent nije znao za postojanje onih od prije, ili je svaki od idućih patenata imamo neznatne promjene u dizajnu za koje se tvrdilo da uključuju stvarne promjene u funkcioniranju.

Zanimljivo je da promjene ne moraju značiti i poboljšanje i da je dovoljno da svaki idući patent uključuje promjenu dizajna. Zahvaljujući mom prijatelju Eriku koji se bacio u dubinsko istraživanje povijesti patenata i dizajna ovakve zanimljivosti postaju dostupne i nama.