Trogodišnji neformalni studij waldorfske pedagogije

Škola za sutra – pedagoška uporišta u društvu koje se stalno mijenja... Pozivamo vas na uvodni seminar koji će se održati 10. lipnja 2018. u 10 sati u prostorima Waldorfske škole u Zagrebu. Uvodno predavanje održat će dr. Wolfgang Sassmanshausen. Ulaz je slobodan uz prethodnu najavu na iwp.cro@gmail.com

Studij je namijenjen:
• svima koji nalaze radost u učenju o svijetu i čovjeku, u stvaralaštvu, slikanju, muziciranju, glumi, radu rukama
• svim učiteljima i odgajateljima u potrazi za kreativnim i inspirativnim stručnim usavršavanjem
• roditeljima koji žele bolje razumjeti dijete i pomoći mu očuvati kreativne i duhovne snage djetinjstva

Ciljevi studija:
• pružiti nove spoznaje o svijetu i čovjeku
• razvijati uspavane kreativne potencijale na mnogim umjetničkim područjima
• razvijati socijalnu svijest, samospoznaju i temeljne ljudske kompetencije
• obrazovati waldorfske učitelje/ice i odgajatelje/ice

Prijave i upisi:
proljeće 2018.
PRIJAVNICU ZA STUDIJ PREUZMITE OVDJE.

Početak Studija:
u rujnu 2018.

Studij je organiziran u suradnji sa:
Zavod za waldorfsku pedagogiju, Ljubljana i
ZENTRUM FÜR KULTUR UND PÄDAGOGIK, Wien

Iz kurikuluma:
• socijalni i pedagoški impulsi Rudolfa Steinera
• odgojna snaga umjetnosti – moćni stvaralački impuls
• pripovijedanje i govor – ulaznica za imaginativni i osjećajni svijet djeteta i odraslih
• scenske igre – upoznavanje sebe i drugoga
• povijest umjetnosti i razvoj svijesti
• slobodna igra – kolijevka mišljenja
• ritam i oponašanje – ključ emocionalne ravnoteže i sigurnosti u životu malog djeteta
• učenje svim osjetilima – temelj za razvoj stvaralačkog mišljenja
• njega osjetila – temelj zdravlja i osjećaja za lijepo
• učenje kao radost – zdravlje i kompetencije za život
• dramaturgija nastave – umjetnički oblikovana nastava
• holistička slika čovjeka – embriologija, fizički i psihički razvoj djeteta
• empatija i promatranje – odlike dobrog učitelja
• vježbe promatranja
• vježbe čitanja – učenje iz tuđih iskustava i razmišljanja
• vježbe nastupanja u javnosti
• inovativne metode poučavanja za zdrav i harmoničan razvoj mišljenja, osjećanja i volje

Umjetničke radionice:
• pjevanje i sviranje na blok flauti
• werbeck pjevanje – otkrivanje glasa
• euritmija
• slikanje
• drama, lutkarske predstave
• pričanje i pisanje priča
• umjetničko oblikovanje nastave
• ručni rad – izrada lutaka, igračaka, pokretnih slikovnica
• oblikovanje u drvetu, glini… 

OPŠIRNO O STUDIJU PROČITAJTE U NASTAVKU!

INSTITUT ZA WALDORFSKU PEDAGOGIJU
Mallinova 34, 10 000 Zagreb
E-mail: iwp.cro@gmail.com
Web: www.iwp.hr 
Facebook: https://hr-hr.facebook.com/institut.zawaldorfskupedagogiju
OIB: 25195746279 MB 02497077
Žiro račun: PBZ 2484008-1105190451
IBAN: HR4124840081105190451 SWIFT: RZBHHR2X

 

ŠKOLA ZA SUTRA
– pedagoška uporišta u društvu koje se stalno mijenja

Trogodišnji neformalni studij waldorfske pedagogije ‘Škola za sutra’ pokrenut je u rujnu 2010.g. Namjenjen je prvenstveno učiteljima/icama i odgajateljima/icama, ali i svima koji žele produbiti svoju umjetničku senzibilnost, razvijati svoje kreativne i pedagoške potencijale, proširiti svoja znanja o svijetu i čovjeku s posebnim interesom za odgoj djeteta i njegovo izrastanje u odgovornu, svestranu, zadovoljnu i kreativnu osobu. Pokretačka ideja studija je promoviranje odgoja/obrazovanja koje može pokrenuti socijalne promjene i doprinijeti humanizaciji društva razvijanjem osobina ljudskosti i metodikom usklađenom s potrebama našeg doba. 

Nastava je holistički koncipirana i obuhvaća različite umjetničke aktivnosti, vježbe izražavanja, promatranja, pričanja priča, rada u drvu te predavanja koja obuhvaćaju širok spektar znanstvenih područja i sadržaja – od povijesnih, umjetničkih, zdravstvenih, filozofskih, socijalnih do pedagoško-psiholoških.

Do sad su tri generacije studenata završile trogodišnji studij Škola za sutra. Osim studenata iz svih krajeva Hrvatske, studij pohađaju i studenti/ice iz BiH-a i Srbije. Surađujemo sa Zavodom za waldorfsku pedagogiju iz Ljubljane i Zentrum für Kultur und Pädagogik iz Beča. Neki seminari odvijaju se u Ljubljani i Beču. Stručni suradnik Studija je prof. David Brierley s Rudolf Steiner University College iz Osla.

Struktura i organizacija
Studij traje tri godine i odvija se u obliku vikend seminara – jednom mjesečno tijekom deset mjeseci, s jednim intenzivnim seminarom (5-7 dana) po godini za vrijeme uskršnjih ili ljetnih praznika.
Prva godina je sadržajno općenita, jednaka za sve studente.
U drugoj godini se predškolska grupa odvaja od školske, no još uvijek je veći dio predavanja zajednički, dok se pedagoške radionice znatnije razlikuju. Započinju hospitacije u školama i vrtićima.
U trećoj godini produbljuje se teorija, intenziviraju se pedagoške vježbe i započinje praksa u vrtićima i školama.
Na kraju studija studenti pišu i brane diplomski rad.

Teme vikenda
Svaka tema obrađuje se metodološki na tri područja: 
- teorija (predavanja): kulturne epohe, razvoj svijesti, razvojne faze djeteta, povijest pedagoških ideja, metodika i didaktika waldorfske pedagogije, antropozofija; 
- umjetničke radionice: slikanje, pjevanje, sviranje blok flaute, euritmija, modeliranje gline i drva, ručni rad, oblikovanje govora, dramsko izražavanje (najčešće se sadržaj nadovezuje na temu predavanja); 
- pedagoške vježbe koje potiču osobni i profesionalni razvoj pedagoško metodičko-didaktičkih kompetencija i vještina za rad u waldorfskim institucijama: vježbe promatranja, slušanja, govorenja, pripovjedanja, predavanja, rasprave...; 
Osim na seminarima, teme se produbljuju i zadatcima za rad kod kuće u vidu manjih seminarskih radova, pismenih ili govornih vježbi, eseja, čitanja filozofskih i pedagoških tekstova i slično.
Predavači/ce su poznati/e waldorfski/e pedagozi i pedagoginje te profesori/ice iz Hrvatske, Njemačke, Austrije, Danske, Švicarske, Norveške i Velike Britanije. Predavanja se prevode, ali je za produbljivanje znanja nužno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika, jer je gotovo sva pedagoška literatura na stranim jezicima.
Pedagoške vježbe i umjetničke radionice vode iskusni/e waldorfski/e pedagozi/ginje iz Rijeke, Splita i Zagreba.
Seminari u Zagrebu odvijaju se u Waldorfskoj školi u Zagrebu, Jakuševečka 6.

Kome je namijenjen
Rukovodeći se temeljnom vrjednotom da obrazovanje mora biti dostupno svima, studij mogu upisati svi/e punoljetni/e građani/nke, bez obzira na dosadašnji stupanj i vrstu obrazovanja.
Onima koji/e žele waldorfskim metodama obogatiti svoj pedagoški rad u postojećem sustavu, studij će dati dragocjene alate i spoznaje o biću djeteta, inovativnim metodama rada, umjetničkom pristupu odgoju i obrazovanju. Svatko će napredovati koliko mu/joj njegove/njezine sposobnosti i uloženi trud omoguće.
Iako će najviše koristi imati oni/e čiji je cilj postati waldorfski/a učitelj/ica ili odgajatelj/ica, a imaju uvjete za to (vidi u odlomku o kvalifikacijama), studij je namjenjen i svima koji/e žele učiti, raz-učiti i ponovno na-učiti sve što su do sad iskusili/e ili možda tijekom svog vlastitog obrazovanja propustili/e iskusiti. Pohađanje studija omogućuje se i onima kojima nije cilj rad u waldorfskim institucijama, već žele učiti i napredovati na područjima koja im mogu oplemeniti svakodnevni i profesionalni život.
Jedan od zadataka studija jest nadomjestiti ono što je propušteno tijekom našeg "suhog" obaveznog obrazovanja. Kurikulum nastoji zadovoljiti potrebe i onih koji nikada neće postati waldorfski/e učitelji/ice ili odgajatelji/ice, kao i onih koji/e su došli/e s upravo tom namjerom.

Kvalifikacije
Po završetku neformalnog studija, Škola za sutra izdaje Diplomu o završenom stručnom obrazovanju za rad u waldorfskim vrtićima ili školama. Važno je znati da je u Hrvatskoj za rad u waldorfskim vrtićima potrebno prethodno završiti studij predškolskog odgoja, a za rad u waldorfskoj školi potrebno je imati završen diplomski studij na bilo kojem fakultetu, uz završen program dopunskog pedagoško-psihološkog i metodičko-didaktičkog obrazovanja pri nekom od pedagoških fakulteta u Hrvatskoj.
Diploma Škole za sutra je temeljni preduvjet za rad u waldorfskim institucijama, ali tek praksom i permanentnim pedagoškim usavršavanjem moguće je zadobiti sigurnost i u potpunosti razviti kompetencije za rad s djecom. Zbog toga dobar/ra waldorfski/a učitelj/ica i odgajatelj/ica nastavlja s edukacijom i nakon završenog temeljnog obrazovanja.
Studij je priznat od strane europskih waldorfskih krovnih institucija.

Cijena studija, prva godina 2018/19.
Dosadašnji kurikulum predviđa 10 vikend-seminara godišnje (petak popodne 16.30 - 21h, subota od 9 - 18h, nedjelja od 9 - 14h) i jedan intenzivni seminar na godinu. Ugovor se potpisuje godinu za godinom. Moguće su izmjene u vidu povećanja intenzivnog seminara na dva puta godišnje, što će se regulirati ugovorom za svaku godinu.
- Cijena 10 vikend seminara: 
6000 kn za studente i nezaposlene
7700 kn za zaposlene pedagoške djelatnike
8700 kn za zaposlene drugih zanimanja
- Cijena intenzivnog seminara (5-7 dana) u mjestu Veli Iž na otoku Ižu: 
1500 kn (smještaj, hrana i prijevoz se plaćaju posebno)
Plaćanje je moguće u ratama prije svakog seminara ili unaprijed u cijelosti za vikend seminare uz 10% popusta. 
Za intenzivni seminar popust nije moguć.

 

Važno je znati

Iako se sva predavanja prevode, za uspješan studij važno je poznavanje njemačkog ili engleskog jezika, jer je pedagoška literatura uglavnom na tim jezicima.

Redovno pohađanje seminara te izrada domaćih zadataka i seminarskih radova uvjeti su za dobivanje završnog certifikata. O tome se vodi precizna evidencija. Za dobivanje diplome o završenom neformalnom studiju waldorfske pedagogije potrebno je prisustvovati svim seminarima tijekom tri godine. Ukoliko se izostane jedan seminar u godini, moguće ga je nadoknaditi pisanjem seminarskog rada. Ukoliko se pak izostane više od jednog, propušteni seminari mogu se nadoknaditi tijekom sljedećeg ciklusa ili na paralelnom studiju u Ljubljani. Vikend-seminar se priznaje ukoliko je student/ica prisustvovao/la najmanje 80% od predviđene satnice.

Dva do tri puta na godinu vikend-seminari se održavaju u Ljubljani (Beču), što će se regulirati ugovorom za tu godinu. U tim slučajevima, cijena seminara je jednaka, smještaj je osiguran u školama, a prijevoz i hrana se posebno plaćaju.

Intenzivni seminari se u pravilu odvijaju izvan Zagreba, a smještaj, hrana i prijevoz nisu uključeni u cijenu.

Na kraju odslušanog trogodišnjeg studija polaže se diplomski ispit koji se sastoji od praktičnog dijela (praksa i ogledni sat u vrtiću ili školi) i pismenog dijela (radnja i diplomski ispit). Cijena takvog diplomskog ispita odredit će se u ugovoru za treću godinu. Do sad je cijena bila 850 kn + PDV.

Diploma koja se izdaje na kraju studija vrijedi kao uvjet za rad u waldorfskim institucijama u Hrvatskoj i svijetu, ali se ne upisuje u radnu knjižicu. Važno je znati da je u Hrvatskoj za rad u waldorfskim vrtićima potrebno prethodno završiti studij predškolskog odgoja, a za rad u waldorfskoj školi potrebno je imati završen diplomski studij na bilo kojem fakultetu, uz završen program dopunskog pedagoško-psihološkog i metodičko-didaktičkog obrazovanja pri nekom od pedagoških fakulteta u Hrvatskoj.

Tijekom studija nije moguće odraditi praksu u opsegu koji bi omogućavao dublji uvid u praktičan rad s djecom u vrtićima i školama. Da bi se student/ica pripremio/ila za rad u waldorfskim institucijama preporuča se nakon studija odraditi jednu godinu prakse u waldorfskim vrtićima i školama. Napominjemo da ovo nije uvjet za dobivanje diplome, ali pomaže studentu/ici da bude siguran/na u svoje kompetencije te da bude spremniji/a i samostalniji/a u radu s djecom ili učenicima.

Studij mogu upisati i strani/e državljani/ke.

 

PRIJAVNICU ZA STUDIJ PREUZMITE OVDJE.