Motivacijsko-edukacijske radionice za nezaposlene žene! Kako pokrenuti svoju ideju?

Na projektu JobCollege SAVA, partnerska organizacija ODRAZ organizira 7-dnevne radionice za nezaposlene žene na kojima im se nudi prilika da otkriju ključeve psihologije uspjeha, postavljanja ciljeva i promišljanja vlastite karijere.

Odlična je ovo prilika za nezaposlene žene na području Zaprešića i općina Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća da u prostorijama LAG-a SAVA dobiju temelje za pokretanje vlastite ideje i njezino uspješno provođenje u praksu. Detalje poziva možete ppogledati u nastavku.
Prijave su otvorene do 5. 5.

Program počinje 8. 5. u LAG-u SAVA na adresi Ulica bana Josipa Jelačića 48, u Zaprešiću.

Nakon sudjelovanja na motivacijsko-edukacijskim radionicama, sudionice imaju mogućnost besplatno pohađati programe obrazovanja za tražena zanimanja na tržištu rada ECDL operater, knjigovođa, dadilja, radnik u otpremi robe (m/ž) te razviti znanja i vještine potrebne za aktivno traženje zaposlenja kroz Klubove za zapošljavanje.

JobCollege SAVA projekt je udruge Eduka – centar lokalnog razvoja koji provodi u partnerstvu s Institutom za razvoj tržišta rada, LAG-om SAVA, udrugom ODRAZ te Gradom Jastrebarsko i Gradom Zaprešićem.

Veselimo se druženjima na zajedničkim radionicama!

 

Projekt "JobCollege SAVA"
MOTIVACIJSKO-EDUKACIJSKE RADIONICE
/ LAG SAVA, Ulica bana Josipa Jelačića 48, Zaprešić /

CILJEVI RADIONICE
• ukazati polaznicama važnost usklađivanja vlastite karijere s njihovom osobnošću, zanimanjima, vještinama i ambicijama;

• naučiti polaznice kako planirati karijeru, kako se samo-osnaživati i raditi na vlastitom samopouzdanju, organizirati zajednicu i dobiti saznanja o projektnoj logici te kako razviti prave vještine koje će im pomoći u njihovom budućem profesionalnom i osobnom razvoju

PROGRAM

1. dan // Psihologija uspjeha // 8. 5. 2019.
10.00 - 10.15 Uvod i predstavljanje
10.15 - 11.30 Uvod u psihologiju uspjeha; Osobine, uvjerenja, stavovi i ponašanja uspješnih ljudi; Utjecaj pozitivnih emocija na ponašanje i kognitivne funkcije;
11:30 - 11.45  Pauza
11.45 - 13.30 Snaga pozitivne selektivnosti u mišljenju i utjecaj na samo-efikasnost; Vježba određivanja vlastite definicije uspjeha polaznica po najvažnijim područjima života

2. dan // Vođenje vlastitog razvoja karijere // 9. 5. 2019.

10.00 - 10.15 Self-concept i njegov utjecaj na razvoj osobnih i profesionalnih kapaciteta;
Razvijanje samo-efikasnosti, primjena teorije samoodređenja (STD, Deci,Ryan) u procesu kreiranja osobnih ciljeva usklađenih sa stvarnim željama i potrebama
11:30 - 11.45  Pauza
11.45 - 13.30 Današnje tržište rada i vođenje vlastitog razvoja karijere;

Cjeloživotno učenje, stjecanje znanja, razvijanje vještina i jačanje stavova 

3. dan // Osobno vodstvo // 14. 5. 2019.
10.00 - 11.30 Vođenje sebe – uvod u osobno liderstvo, ostvarivanje punog potencijala i vlastite mentalne prepreke koje nam stoje na putu;
Sedam ključnih dimenzija uspjeha; Strahovi, osobna istina, dozvola za život i očekivanja
Vježbe Kako motivirati sebe I druge? Kako delegirati? Kako pristupiti problemima?
11:30 - 11.45  Pauza
11.45 - 13.00 Sedam načela uspješnog vodstva; Primjena modela proaktivnosti za postizanje veće uspješnosti u životu; Upravljanje promjenama; Kako voditi sebe i druge kroz promjene?


4. dan // Postavljanje ciljeva // 15. 5. 2019.
10.00 - 11.30 Postavljanje ciljeva – kako definirati jasan, specifičan i pozitivan ishod
• Definiranje prioritetnih područja, raspoloživih resursa i aktivnosti s najvećim potencijalnim učinkom
• Vježba – Postavljanje osobnih i profesionalnih ciljeva
11:30 - 11.45  Pauza
11.45 - 13.00 Samo-disciplina, tehnike osnaživanja samo-discipline i metode izgrađivanja pozitivnog stava i očekivanja oko ishoda ciljeva• Povezivanje osobnih ciljeva sa ciljevima drugih; Međusobna motivacija i držanje odgovornosti SWOT analiza postavljenog cilja; Kako zadržati momentum, pobijediti negativnost i izolirati negativne utjecaje iz okoline • Coaching i pomoć drugih u postizanju ciljeva; Zašto jednostavno nije sve moguće sam?

5. dan // Donošenje odluka // 16. 5. 2019.
10.00 - 11.30 Strukturiranje problema, analiza dostupnih informacija i označavanje područja 'slijepih točki'
• Racionalno i emotivno donošenje odluka; Kako podići razinu svjesnosti i upotrijebiti informacijske kanale
• Vježba – Proces donošenja odluka kod poslovnih i osobnih izazova
11:30 - 11.45  Pauza
11.45 - 13.00 Kognitivne pristranosti u donošenju odluka i kako ih izbjeći• Pristupi i alati u donošenju odluka i postavljanju prioriteta; Osobna učinkovitost u donošenju • Kako utjecati na druge i mobilizirati potrebne resurse za realizaciju odluke?• Planiranje scenarija kao oblik donošenja odluka

6. dan // Organiziranje zajednice // 6. 6. 2019.
10.00 - 11.30 Razvoj vođen zajednicom - CLLD pristup lokalnom razvoju
ŠTO JE TO ODRŽIVI RAZVOJ?- prezentacija i razgovor + kratki film
KAKO ZAMIŠLJAM SVOJU IDEALNU ZAJEDNICU- vježba (pojedinačno i u skupinama), predstavljanje + razgovor
11:30 - 11.40  Pauza
11.45 - 14.00 ORGANIZIRANJE ZAJEDNICE - prezentacija i vježba PLANIRANJE ODRŽIVOG LOKALNOG RAZVOJA - prezentacija i vježba


7. dan // Od ideje do projekta // 7. 6. 2019.
10.00 - 11.30 ŠTO JE PROJEKT / STANDARDNA STRUKTURA PROJEKTA Prezentacija i razgovor Analiza dionika Definiranje ciljeva projekta11:30 - 11.40  Pauza 11.45 - 14.00 Definiranje ciljeva projekta Plan aktivnosti Rezultati i indikatori Izrada proračuna

 

PROJEKT je financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda br.ug. UP.01.3.1.01.0097
„Sadržaj materijala isključiva je odgovornost udruge EDUKA –Centar lokalnog razvoja“

 

http://www.lagsava.hr/t/motivacijsko-edukacijske-radionice-za-nezaposlene-zene-kako-pokrenuti-svoju-ideju/39206