ČETVEROGODIŠNJI STUDIJ EURITMIJE

studij_euritmijeUdruga za promicanje i razvoj euritmije STOIMENA
u suradnji s Učilištem “Eurythmeum-Stuttgart“   organizira

ČETVEROGODIŠNJI STUDIJ EURITMIJE

akademska godina 2007./08.

Euritmija – umjetnost pokreta

Iako euritmija baštini svoju povijest u starogrčkim hramskim plesovima, ona je nastala kao odgovor na zahtjev za novim impulsom u umjetnosti pokreta koji je 1912. god. bio upućen austrijskom znanstveniku, umjetniku i filozofu dr. Rudolfu Steineru (1861.-1925.).

Zakonitosti prirode su na djelu svugdje oko nas. Doživljavamo ih u ritmovima prirode, pokretima i dinamikama vremenskih mijena itd. Ti isti principi žive u jezičnim i glazbenim strukturama te predstavljaju polaznu točku euritmijskog pokreta. Glasovi (samoglasnici, suglasnici), ritmovi, tonovi, intervali i harmonije bivaju euritmijskom umjetnošću istovremeno dovedeni do vizualnog i slušnog opažaja. Izražavajući duševno-duhovne kvalitete govora i pjevanja, pokretima fizičkog tijela, euritmija se uprisutnjuje kao “vidljiv govor” i “vidljivo pjevanje”.

Euritmijski pokret predstavlja vidljiv izričaj unutarnjeg doživljaja književnoga ili glazbenoga umjetničkog djela što pretpostavlja individualnu umjetničku interpretaciju koja se objavljuje na raznovrsne stvaralačke načine. Dakle, ovakav pokret nije ograničen stereotipnim pravilima već je određen objektivnim  zakonitostima govora i glazbe koje se u njemu dosljedno zrcale.

Euritmist koristi svoje fizičko tijelo kao što glazbenik koristi svoj instrument na kojem svira. On pokreće svoj instrument snagom volje, osjećajima srca i mislima glave.

Izvođenjem euritmije ljudsko tijelo postaje pokretnom skulpturom koju na nevidljiv način oblikuju stvaralačke snage Logosa.

studij_euritmije

Želite li doživjeti pjev duše cijelim svojim bićem?

Želite li se pokretati u skladu sa zakonitostima Logosa?

U akademskoj godini 2007./08. započinje četverogodišnji studij euritmije u Zagrebu u suradnji s "Eurythmeumom - Stuttgart".

Početak studija:

15. listopada 2007.

Prijave:

Na adresu Udruge Stoimena do kraja rujna 2007. uputiti:

Ø  Zamolbu

Ø  Kratku biografiju s motivom za upis

Ø  2. fotografije 2,5 x 3,5

Prijemni razgovori:

Ø  rujan i listopad 2007.

Cijena studija:

Ø  200 kn upisnina

Ø  850 kn mjesečno - 10 mjesečnih rata (8.500 kn godišnje)

Studentski fond:

Udruga Stoimena prikuplja financijska sredstva za potporu studentima slabijih materijalnih mogućnosti te je moguća participacija dijela studija ili stipendija na III. i IV. godini studija.

STUDIJ EURITMIJE temelji se na planu i programu stuttgartskog Učilišta "Eurythmeum" koji obuhvaća slijedeće predmete:

Tonska euritmija i srodni predmeti:
Werbeck pjevanje
Teorija glazbe

Glasovna euritmija i srodni predmeti:
Oblikovanje govora i dramsko izražavanje
Povijest književnosti

Prateći predmeti:
Anatomija
Antropologija
Antropozofija
Astronomija
Bothmer gimnastika     
Geometrija
Povijest umjetnosti i likovno izražavanje

Nakon završenog četverogodišnjeg studija euritmije stječe se zvanje diplomiranog euritmiste. Diplomu izdaje umjetničko Učilište "Eurythmeum - Stuttgart ".

Euritmijska diploma omogućava:
* umjetničko djelovanje u euritmijskom ansamblu
* održavanje tečajeva za građanstvo (u centrima za kulturu, socijalnim ustanovama, ...)
* jednogodišnju daljnju izobrazbu i osposobljavanje za pedagoško-euritmijski rad u predškolskim, školskim i srednjoškolskim ustanovama
* dvogodišnju daljnju izobrazbu i osposobljavanje za terapijsko-euritmijski rad

Udruga za promicanje i razvoj euritmije STOIMENA
Medvedgradska 18, 10000 Zagreb
Voditeljica studija: Vida Talajić Čuletić
tel:01/4667075;  mob:091/8858845
e-mail: mario.culetic@zg.htnet.hr