DJEČJI KRUG

Uvodna interaktivna radionica namjenjena djeci i roditeljima

Pozivamo sve zainteresirane roditelje i vašu djecu na sudjelovanje na uvodnoj interaktivnoj radionici, gdje ćemo vas upoznati sa našim programom osmišljenim za kontinuirani grupni rad s djecom.

Dječji mozak prolazi kroz razvojne faze tijekom kojih vanjski i unutarnji utjecaji određuju njegov potencijal. Prepoznavanjem i poticanjem djetetovih unutarnjih i vanjskih potencijala učvršćuju se neuronski krugovi, koji služe za suočavanje sa povišenom razinom stresa u svakodnevnim životnim situacijama i izazovima, što omogućava optimalne mentalne preduvjete za sveobuhvatan rast i razvoj.

Program koji primjenjujemo tijekom rada u grupi djece, djeluje holistički, sagledava cjelokupno dijete, kako bi se usmjerila pažnja na misli, ponašanja, tijelo i emocije, što djetetu daje mogućnost da upoznaje svoje unutarnje potencijale, vanjski svijet i međusobne odnose. Kroz kontinuirani grupni rad s djecom uz individualizirani pristup, program obuhvaća primjenu znanja i vještina iz Senzorno Integrativne Ayres Terapije SIAT, psihodramskih kreativnih tehnika i komunikacijskih vještina. Primjenom našeg programa kod djece, potičemo spontanost i kreativnost kroz igru, neverbalnu emocionalno baziranu komunikaciju, verbalni izražaj i razvoj odnosa s djecom u grupi i voditeljicama. Na taj način posljedično se utječe na promjenu odnosa s roditeljima, vršnjacima i odraslima, te na što uspješniju prilagodbu djeteta na svakodnevne životne situacije i izazove.

Program je osmišljen kako bi bio djelotvoran kod djece kod koje postoji potreba za razvojem (jednog ili više, niže navedenog):
- odnosa u obitelji
- odnosa sa vršnjacima, odraslima i okolinom
- unutarnje motivacije prema stjecanju novog znanja i vještina
- primjerenog načina izražavanja emocija
- samopoštovanja i samopouzdanja
- odnosa prema različitim senzoričkim izazovima
- procesa samoregulacije/prepoznavanja i praćenja vlastite razine uzbuđenja i kontrole ponašanja

Neovisno o razlogu zbog kojeg se dijete uključuje u kontinuirani grupni rad, svakom djetetu se pristupa postepeno, nenametljivo i dosljedno, kroz igru, kojom svako dijete komunicira na svoj način. Grupnim radom potiče se dijete da iskoristi vlastite potencijale, a voditeljice mu osiguravaju uvijete u kojima to može ostvariti.

Ciljevi po razvojnim područjima:
Kognitivni razvoj - poticanje simboličkog mišljenja, razvoj pamćenja, poticanje usvajanja koncepata i predodžbi, učenje snalaženja u novim situacijama, razvoj pažnje i koncentracije, vizualna, auditivna, olfaktorna, gustativna diskriminacija, razvoj mašte.

Emocionalni razvoj - osvještavanje emocija, rad na samokontroli, usmjerenosti, toleranciji na frustraciju, rad na osamostaljivanju i prihvaćanju odgovornosti, prepoznavanju i prilagodbi nezrelih obrazaca i neprimjerenog ponašanja, poticanju unutarnje motivacije, osnaživanju osobnosti, osvještavanju i jačanju vlastitih snaga i potencijala.
Socijalizacija - poticanje grupne kohezije i komunikacije (verbalna, neverbalna, geste), razvoj empatije i solidarnosti, poticanje strpljivosti i čekanja u redu, poštivanje grupnih pravila, rad na odnosu prema roditeljima, vršnjacima i autoritetima.

Senzomotorički razvoj - poticanje sposobnosti procesuiranja senzoričkih podražaja, djelovanje na ideaciju, planiranje i izvođenje aktivnosti, djelovanje na poboljšanje izvedbe grubih i finih motoričkih sposobnosti.

ŠTO VAS OČEKUJE NA RADIONICI?
U sigurnom i podržavajućem okruženju očekuje vas jedinstveno iskustvo grupnog rada u društvu roditelja i djece, ukupnog trajanja 120 min.
Uvodni dio za roditelje i djecu - 30 min.
Grupni rad s djecom - 60 min.
Evaluacijski rad za roditelje i djecu - 30 min.

TKO SU SUDIONICI RADIONICE?
Djeca u dobi od 7-11 godine i njihovi roditelji.

KADA SE VIDIMO?
Četvrtak - 31.08. (kolovoz) od 18 - 20 sati

GDJE SE VIDIMO?
U prostoru prilagođenom za rad s djecom blizu Trga Francuske republike, na adresi Bleiwiesova 13/3 kat. (sa liftom), na portafonu piše - Centar za psihodramu

CIJENA RADIONICE?
Kotizacija za radionicu: 200,00 kn.
Prijave i uplate ćemo primati najkasnije do 30.08.2017.
Podaci za uplatu: Centar za savjetovanje i edukaciju „Balans“ (polog za radionicu uz navedeno ime uplatitelja), Trnsko 12, 10000 Zagreb; IBAN: HR5023600001101976991 Zagrebačka banka, broj računa: 2360000-1101976991

ŠTO NAKON RADIONICE?
Za vrijeme i nakon održavanja uvodne radionice primamo prijave za uključenje djece u našu kontinuiranu iskustvenu grupu. Grupa će početi sa radom u drugoj polovici rujna i održavati će se jednom tjedno, svaki četvrtak, u trajanju od 18:30 - 20 sati., u prostoru prilagođenom za rad sa djecom. Točno mjesto održavanja grupe javiti ćemo naknadno. Broj polaznika grupe je ograničen. Planirano je uključiti osmero djece u dobi od 7 -11 godina. Prije uključivanja u grupu svako dijete će se individualno upoznati sa voditeljicama i održati će se razgovor sa roditeljima djeteta.

PRIJAVE I UPITI: infomk175@gmail.com/ 098 13 77 120 ili 098 678 182

Voditeljice edukacije:
Matea Krišto, rođena u Zagrebu, 1981. godine, diplomirala je socijalnu pedagogiju na ERF-u. Završila je petogodišnju trajnu stručnu edukaciju za psihodramsku psihoterapeutkinju pri Institutu za psihodramu prema međunarodnom program koji je akreditiran od strane EAP-a (European Association for Psychotherapy) i FEPTO-a (Federation of European Psychodrama Training Organisations). Od 2010. vodi niz psihodramskih radionica te kao psihodramska psihoterapeutkinja vodi iskustveno-terapijske psihodramske grupe. Djelatnica je Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica, gdje radi sa djecom i mladima s teškoćama u razvoju i djecom s posebnim potrebama. Provoditeljica je rehabilitacijskog programa pri CZOO Velika Gorica.

Koraljka Rudančić, rođena je 1978.g., u Zagrebu, psihodramska je psihoterapeutkinja, terapeutkinja Senzorno Inegrativne Ayres terapije i trenerica Neurolingvističkog programiranja. Od 2002. godine se kontinuirano usavršava u području rada s djecom s poteškoćama u razvoju i problemima u ponašanju. Završila je petogodišnju trajnu stručnu edukaciju za psihodramsku psihoterapeutkinju. Certificirana je i osposobljena je za provođenje Senzorno Integrativne Ayres Terapije SIAT. Za trenericu NLP-a certificirana je u internacionalnoj NLP organizaciji Society of Nlp™. Djeluje i radi u Centru za savjetovanje i edukaciju „Balans“ gdje provodi individualnu i grupnu terapiju za djecu i adolescente i savjetovanje za roditelje. Voditeljica je edukacijskih radionica i treninga za roditelje i stručnjake koji rade u zdravstvu i/ili obrazovanju. Vodi u kontinuitetu, iskustvene - terapijske psihodramske grupe i individualnu psihoterapiju za odrasle.