NTC KAMP - Duga uvala 17.7. - 22.7.2018.

Ljetni NTC kamp pruža intelektualno izazovne sadržaje i aktivnosti, koje Vašem djetetu na kreativan i drugačiji način omogućavaju usvajanje novih vještina učenja. Osigurava intereaktivan, zabavan i motivirajući način učenja kroz igru pod vodstvom dr Ranka Rajovića i NTC predavača. Vaše dijete dok se igra uči kako učiti i još bolje pamtiti okružen prirodom te upoznaje tehnike koncentracije koje pomažu prilikom učenja.

Za uspješno učenje važan je kognitivni, motorički i psihosocijalni razvoj djeteta. Znanstveno  je dokazana njihova povezanost, što znači da uspjeh u jednom području potječe razvoj u drugom.

NTC kamp svojim brojnim sadržajima baziranim u 5 dana obuhvaća sva područja kombinirajući dobru zabavu, druženje, kreativnost, učenje, istraživanje, usvajanje znanja o  prirodi i snalaženje u njoj, sudjelovanje u brojnim sportskim aktivnostima, stvaranju vlastite  igre i natjecanje u istim.

Kognitivnim vježbama djeca usvajaju različite tehnike učenja, tehnike pamćenja i koncentracije, koje će ih naučiti aktivnom učenju.

Motorički rast i razvoj kao i senzorička integracija bitni su za učenje jer se kretanjem aktiviraju određena područja mozga važna za učenje. Kroz program vježbi radimo na integraciji lijeve i desne hemisfere mozga čime se postiže veća koncentracija i usredotočenost prilikom učenja. Osim aktiviranja mozga, vježbanje pozitivno djeluje na razvoj motoričkih sposobnosti te bolju opskrbu organizma kisikom. Naš kamp omogućava djeci da upoznaju svijet oko sebe, unapređuju međusobnu komunikaciju, usvajaju znanja o prirodi i snalaženje u njoj, jačaju istraživački duh i motoričke vještine kroz segmente:
- NTC radionice “Učenje je igra”
- NTC poligon spretnosti
- Noćna šetnja
- Orijentacija u prirodi
- Zagonetne priče uz logorsku vatru
- Sportske aktivnosti
- Jutarnja gimnastika
- Istraživanje i učenje flore i faune
- Upoznavanje oblaka
- Traganje za “gusarskim blagom”
- Seoska olimpijada
- Planinarenje

Autor NTCprograma dr RankoRajović predaje na pedagoškim fakultetima u 4 države (neuro znanost u obrazovanju) i suradnik je UNICEF-a za ranoobrazovanje.
Tijekom kampa će biti prisutan i raditi sa djecom zajednosa ostalim članovima NTCa.

TERMIN PUTOVANJA: 17. srpnja do 22. srpnja 2018.

NTC KAMP DUGA UVALAU cijenu uključene usluge:
Prevoz iz Zagreba, Karlovca i Rijeke
5 noćenja u višekrevetnim sobama u hostelu  Cvrčak
( www.nazor.hr/default.aspx?id=296 ) u blizini Pule

Puni pansion
– doručak, ručak, užina, večera

NTC radionice i poligon prema programu s predavačima i svim potrebitim rekvizitima
Potrošni radni material ( radne bilježnice za NTC radionice i majica )
Zabavni I sportski sadržaji po NTC programu

NTC LOGO
Cijena aranžmana po djetetu: 2.180,00 kuna

POPUST ZA DRUGO DIJETE IZ ISTE OBITELJI: 180,00 kuna na osnovnu cijenu aranžmana.
Informacije i prijave: kamp.hr@ntcucenje.com
PROČITAJTE TEKST Posao djeteta je igra i istraživanje


Na temelju pitanja koja su pristizala od roditelja sastavili smo još jedan tekst koji će Vam pomoći da se bolje informirate o načinu rada i aktivnostima. Više o tome možete pročitati ovdje:

Lokacija kampa je na moru, ali naglasak nije na boravku na plaži, već na NTC aktivnostima. Jednom ili dva puta dnevno kada nije jako sunce (ujutro i poslijepodne) djeca će sa svojim predavačima ići na plažu. Na plaži je sve vrijeme spasilac, ovo mjesto je inače predviđeno za djecu, tako da je sve djeci prilagođeno. Ukoliko neko dijete ne želi ići na plažu uvijek će biti organizirana paralelna aktivnost.

Ukupan broj djece koja će biti na kampu je 50, oni će biti podijeljeni u tri grupe 20+20+10. Najstarija djeca će biti u grupi od 10, a mlađi u grupi od 20. Grupe od 20 će imati 2 odrasle osobe koje su s njima sve vrijeme, to su NTC predavač i njegov asistent. Grupa od 10 će biti s predavačem. Pored toga na kampu će biti autor programa dr. Ranko Rajović i još 3 asistenta volontera koji će pomagati u realizaciji aktivnosti.

Sobe su velike, imaju 16 kreveta, ali imamo dogovor s hotelom da u sobama ne bude više od 10 djece, kako ne bi bila gužva. U svakoj sobi ima odvojen dio gdje je smješten predavač koji brine o toj grupi od 10 djece, tako da su djeca stalno pod nadzorom. U jednu sobu će biti smještena djeca iz iste grupe. Ukoliko na kamp idu dvoje djece koji se poznaju ili su u rodu, a ne pripadaju istoj grupi, preporuka je da ipak budu sa svojim uzrastom i da se ne inzistira da djeca budu u istoj sobi. To često roditelji rade, jer misle da će djeci biti lakše. Naš savjet je da se to ne radi, jer onda starije dijete često bude sputano u tome da se druži s vršnjacima, a mlađe dijete misli da mora stalno biti sa starijim i to ga sprečava da se opusti i bude sa svojom grupom. Puno više prijateljstva će steći ako se odvoje i budu s djecom koju ne poznaju. Naše aktivnosti su tako osmišljene da se djeca vrlo brzo zbliže i sve barijere i strahovi od nepoznatog nestaju.

NTC kamp na ovoj lokaciji se organizira prvi put, ali se na drugim lokacijama organizira već nekoliko godina unatrag. Aktivnosti koje djeca imaju tokom dana su:

Jutarnje razgibavanje, šetnja/plaža, NTC radionica, NTC poligon, slobodne aktivnosti (društvene igre, sport, zaboravljene igre), NTC radionica, večernje druženje (Takmičenje talenta, turniri u NTC igrama, Foto natječaj, Zabavne igre, Večer zagonetnih priča).

Preporuka je da djeca ne nose mobitele na kamp, pogotovo mlađa koja ga nisu navikla imati, jer ga često izgube. Ukoliko ga i ponesu, upotreba tokom kampa je ograničena, u dogovoreno vrijeme tokom dana djeca dobiju telefon, u prosjeku dva puta po pola sata. Ako se brinete da će to izazvati otpor kod starije djece, iz iskustva od ranijih godina moramo reći da nismo imali većih problema. U početku malo prigovaraju, ali budući da svi imaju isti tretman i dan im je ispunjen, zabavno im je, vrlo brzo shvate da im je skroz u redu biti bez telefona. Za svaku grupu će predavač napraviti viber grupu sa svim roditeljima i tu će slati važne informacije, po koju fotografiju i neki pregled aktivnosti u toku dana.

NTC KAMP 2