Program pripreme za polazak u prvi razred

Dragi roditelji, u Maloj sovi su u tijeku predbilježbe za pohađanje programa pripreme za polazak u prvi razred.
Sve aktivnosti i sadržaji prilagođeni su djetetovim potrebama i razvojnim mogućnostima.

Cilj programa:
Kroz istraživačke i kreativne aktivnosti, poticati razvoj vještina važnih za usvajanje školskog gradiva.

Po završetku ciklusa roditelji će imati priliku dobiti povratnu informaciju o funkcioniranju njihova djeteta u grupi te preporuku za daljnji poticaj svih njegovih sposobnosti: motoričkih, socio-emocionalnih i intelektualnih, kako bi se što bolje pripremilo zahtjevima škole.

Rad je organiziran u maloj, zatvorenoj grupi (4-8 polaznika), kroz ciklus od 12 susreta (20 školskih sati).

Program će se održavati u prostorijama Kluba "Vjeverica" u Prečkom, četvrtkom od 18.15 do 19.30 sati, u periodu od 16.01. do 02.04.2020.

Sve detaljnije informacije možete dobiti putem e-maila ili na 099 518 1126

Budući da je broj mjesta ograničen, molimo vas da nam čim prije javite ako ste zainteresirani za upis djeteta.

Veselimo se druženju s Vašim budućim školarcima!

Srdačan pozdrav od našeg tima
Mala Sova

www.mala-sova.com