Znanje je u tebi

IVAN BAVČEVIĆ
Knjiga direktnih poruka, savjeta i dubokih istina sa Ivanovih predavanja, razgovora i vođenih meditacija. Uz većinu poruka su zadane i praktične vježbe i primjenjive aktivnosti za skoro svaku životnu situaciju i za ulazak u dubinu iskustva sa samim sobom. Poruke inspiriraju promjenu uvjerenja, stavova i ponašanja u izvanjskom svijetu i svakodnevnom životu.
znanje je u tebi autor

 

Ovo je knjiga koja se ne drži na polici već se nosi sa sobom za svakodnevnu upotrebu. Također omogućuje zapisivanje u prostor za vlastito otkrivanje. Neke uvide i otkrića možete si zapisati u taj prazni prostor za buduće vrijeme i podsjetnike.

Cijena: 108 kn*

Narudžba:
Osobno na programima Centra svijesti ili emailom na centar@centarsvijesti.com.
*poštarina se naplaćuje dodatno za pošiljke poslane poštom

http://www.centarsvijesti.com/knjige-i-proizvodi.html