24hours Heart Beat

Dragi svi, na ekvinocij 21.3.2016. nastojat ćemo povezati Ritam Srca širom svijeta.

Namjera je povezati srca kroz bubnjanje, meditaciju, ples, molitvu ili jednostavno usmjeriti pažnju na ritam vlastitog srca. Svjesno pustiti Srce da Bude!

Ritam se održava kroz svaku vremensku zonu u toku dana, počinje sa prvim zrakama sunca i održava se do zalaska. Kada ritam prestaje u jednoj zoni, nastavlja se u drugoj, i stvaramo niz, spiralu Zvuka.

Zvuk koji egzistira sam po sebi – onaj jedan jedini koji Jest – puls života!
Podignimo svjesnost i budimo Zajedno-Za Jedno na 24 sata.

Link dolje otvara tablicu gdje možete upisati vaše vrijeme održavanja ritma. Naravno, moguće je imati više imena u jednom polju:

prijavi-se

  facebook-mali

Sun Rise